Integration är Mötet…med dig själv och andra.

Genom möten skapar vi oss själva och gemenskap så våra gemensamma drömmar och visioner kan förverkligas. Vi tror på att kontaktlösheten skapar diskriminering, sociala problem, arbetslöshet, meningslöshet, psykisk och fysisk ohälsa, depression, brist på motivation, ojämställdhet och brist på att förstå vår roll i samhället, vår community och i världen.

Integration in Sweden är ett växthus för själen och utveckling av människan genom arbete, sysselsättning eller företagande.