CSR samarbete

Vill du samarbeta med oss på Artistskolan?

Är du företag som vill skänka CSR stöd till ett projekt som gynnar tillbaka till samhället?

Är du privat person som vill göra en insats direkt eller indirekt på barnens framtid och minska våld och socioekonomiska problem?

Vi launchar ett projekt för barn som kan hamna i riskzonen.

Barn Teater i Växjö (Artistskolan – Besök vår separata webbsida) är ett projekt som ämnar att stötta barn mellan 6-11 år, särskilt de som bor i områden och miljöer där de befinner sig i eller riskerar att hamna i svåra livsförhållanden, våld, utanförskap, missbruk mm. Dessa miljöer kan både vara stadsdelar och familjeförhållanden.

I Sverige, liksom många andra länder, finns en stor problematik i och med att familjer skiljs åt, barn som går igenom trauman och drabbas av psykisk ohälsa, andra hälsorelaterade problem och utanförskap. Tyvärr lider många barn i tystnad.

Vi vill ge barnen en chans att uttrycka sin kreativa talanger och få sin röst hörd, hjälpa dem läka trauman, utvecklas på flera plan. Vi på Artistskolan vill även förebygga sociala-, ekonomiska- och hälsorelaterade problem – problem som kan kosta samhället och näringslivet ännu mer än vad det redan gör.

Projektet är i uppstartsfasen. Vill du samarbeta med oss och hjälpa barnen till ett nytt liv?

Vi vill utbyta erfarenheter, kunskaper och resurser med relevanta samarbetspartner som vi kan växa tillsammans med, och ta vår verksamhet till riksnivå.

Om du är intresserad av att samarbeta med oss, maila till gabriela@integrationinsweden.se. Berätta gärna om hur du/ni skulle kunna bidra till projektet och varför ni skulle vilja samarbeta med oss!

Vilket typ av samarbete är intressant för oss?

Du vill till exempel bidra med:

  • Resurser så vi kan driva och vidareutveckla verksamheten
  • Stöd med lokalhyra
  • Erfarenhetsutbyte från olika kulturcentrum och teaterverksamheter i Sverige
  • Artistisk närvaro under föreställningar
  • Du representerar en kommun eller offentlig organisation som vill ta del av erfarenheter och/eller implementera och stötta barn i olika problemområden
  • CSR – din verksamhet önskar sprida kunskap om projektet på olika kanaler, sponsra evenemang mm.
  • Klädsel och smink för barnens lekar, övningar och våra föreställningar och uppträdanden
  • Bidrag till fika och mat som serveras till barnen när vi repar inför föreställningar

Artistskolan

David berättar om Artistskolan och digitalisering