Medlemskap

Att vara medlem i Integration in Sweden är en möjlighet att stötta människor som vill vara med och möta sig själv, andra och växa tillsammans som själ.

Vi erbjuder rådgivning, samtalsstöd, teater och musik aktiviteter.

Bli medlem här (Du får ingen bekräftelse via mejl utan när du har betalt medlemskapet och det har kommit in i vårt system är du redan medlem. Tänk på att betala medlemskapet så fort du kan för att det ska gälla). Medlemskapet gäller årsvis. Men du kan välja registrera medlemskap för fler år i rad. T ex, om du vill bli medlem i två-tre år, kan du skriva årssumma x 2 eller 3 år. Viktigt dock att du skriver det i kommentaren i formulären så vi vet. Om vi ändrar medlemsavgiften året efter kommer du ändå inte behöva betala mellanskillnad.

Bekräfta medlemsavgiften till Bankgirot 696-8002.
Medlemsavgift (per år):

  • 100kr Barn till 11 år
  • 150kr Barn mellan 12 och 18 år
  • 500 kr för vuxna
  • 9000 kr för företag

Våra medlemsavgifter går framför allt till föreningens driftkostnader, bl a lokalhyra, hemsida, fika för barn, unga och medlemmar under våra träffar. Du kan också skicka en gåva om du vill och när du vill.

Fördelen att vara medlem

Som barn får du ta del av samtalsstöd och teater verksamheten. Som föräldrar kan man engagera sig i teater aktiviteterna och hjälpa till, samt medverka på annat sätt. Du kan hjälpa oss bygga en fin verksamhet för våra barn.

Som företag får du vara med som sponsor till våra aktiviteter, föreställningar, administrationskostnader, lokaler och löner till medarbetare så de kan engagera sig fullt ut och leva för det de kan bäst – bidra till samhällsutveckling. Du bidrar till CSR (Corporate Social Responsibility) och hållbarhetsarbete i vårt samhälle. Kanske blir barnen och unga i vår verksamhet dina nya medarbetare, läkare, lärare, chaufförer, administratörer … artister 🙂 Du bidrar till ett mer medvetet samhälle där det finns respekt och förståelse, jämställdhet, där man är sedd, hörd och lyckligare.