Vår historia

År 2010 startade vi Integration in Sweden som student förening på Linnéuniversitetet (Då Växjö Universitetet). Engagemanget med studenter och icke-studenter fick vi se kontaktlösheten bland människor i Sverige. År

2010 startade vi upp och drev ett Yrkesmentorsprojekt ”Väg till jobbet” finansierat av Ungdomsstyrelsen. Då var vi grundare unga och engagerade inte bara våra vänner, men även näringslivet, universitetet, Sveriges Radio, Smålandsposten, Dagens Nyheter, Sveriges Television (SVT), lokala tidningar. Det var ett innovativt mentorsprojekt där vi experimenterade med olika koncept inom mentorskap och coaching. Detta ledde till fler arbetstillfällen bland deltagare, människor med yrkeserfarenheter från olika länder. Det blev även en fin upplevelse bland grupper vi har skapat, sociala träffar och möten mellan människor vi aldrig kommer glömma.

Vi hade skapat då en Mötesplats på Café Tufvan på Campus, Linnéuniversitet, där vi ledde ett Språk Café. Då satt vi i ett rum där och jobbade tillsammans med att bygga föreningen. Dit kom människor från fler ställen, inte bara från Växjö men även grannkommuner, som Alvesta och Uppvidinge som ville lära sig olika språk. Vi hade också en Språk Speed Dating 🙂 Några av oss har kanske blivit kära och hittat varandra 🙂

Vi höll i olika danskurser med människor och danser från olika länder. Det var jätte roligt!

Vi har också erbjudit rådgivning, vägledning och samtalsstöd under åren om alla livsomständigheter för medlemmar och icke-medlemmar.