Vår historia

År 2010 startade vi Integration in Sweden som student förening på Linnéuniversitetet (Då Växjö Universitetet). Engagemanget med studenter och icke-studenter fick vi se kontaktlösheten bland människor i Sverige. År

2010 startade vi upp och drev ett Yrkesmentorsprojekt ”Väg till jobbet” finansierat av Ungdomsstyrelsen. Då var vi grundare unga och engagerade inte bara våra vänner, men även näringslivet, universitetet, Sveriges Radio, Smålandsposten, Dagens Nyheter, Sveriges Television (SVT), lokala tidningar. Det var ett innovativt mentorsprojekt där vi experimenterade med olika koncept inom mentorskap och coaching. Detta ledde till fler arbetstillfällen bland deltagare, människor med yrkeserfarenheter från olika länder. Det blev även en fin upplevelse bland grupper vi har skapat, sociala träffar och möten mellan människor vi aldrig kommer glömma.

Vi hade skapat då en Mötesplats på Café Tufvan på Campus, Linnéuniversitet, där vi ledde ett Språk Café. Då satt vi i ett rum där och jobbade tillsammans med att bygga föreningen. Dit kom människor från fler ställen, inte bara från Växjö men även grannkommuner, som Alvesta och Uppvidinge som ville lära sig olika språk. Vi hade också en Språk Speed Dating 🙂 Några av oss har kanske blivit kära och hittat varandra 🙂

Vi höll i olika danskurser med människor och danser från olika länder. Det var jätte roligt!

Vi har också erbjudit rådgivning, vägledning och samtalsstöd under åren om alla livsomständigheter för medlemmar och icke-medlemmar.

Väg till Jobbet bjöd in många intressenter överallt från Sverige och utomlands. Några ville stötta organisationen, andra ville bara får egen vinning för att lära dig om vad vi gjorde och kopiera hela idén. Men vi har insett under åren att vi inte ville ta samma steg som alla andra, eftersom vi har inte påbörjat detta arbete med yrkesmentorskap, rekrytering och matchning för egen vinning. Vi har gjort det eftersom vi förstår att alla människor är en del av ett kollektivt medvetande och att, utan samverkan och kommunikation bygger man istället utanförskap, arbetslöshet, isolering, sjukdomar och mycket annat.

Essam startar sitt IT företag
Svenskt Näringsliv skriver om oss

Smålandsposten skriver om grundaren
En av våra nätverksträffar

Gabi gör vidare arbete med matchning genom att skapa en nationell modell för att minska arbetslöshet och använda internationell kompetens på Arbetsförmedlingen. Hon forskar mentorsinitiativ i hela världen
en deltagare skriver ett tack meddelande
Sista officiella möte för en av våra grupper
Iman och Abdullah berättar om projekterfarenheter
Företagarna är med på banan

Ett av våra nätverksträffar
Anna och Abdullah

grundare pratar med Sveriges Radio
Ungdomsstyrelsen stolt bakom vårt samarbete
Lisbeth och Raed berättar om sina lärdomar

Iman, Gabi och Sohad på en aktivitet

Bottom Up Integration

Under åren har vi arbetat vidare med rekrytering, rådgivning och forskning inom integration. Vårt senaste forskningsprojekt ”Bottom Up Integration”, ett projekt finansierat av EU-fonden, fanns till så vi kunde undersöka Bottom Up faktorer bakom problem många utrikesfödda upplever när de ska söka arbete, när de får ett arbete eller när de startar företag. Del två av projektet handlade om att coacha människor och utveckla en metod, vilket vi kallade för intuitivt mentorskap, där vi har arbetat med hälsoaspekter för läkning av bland annat trauma hos deltagare. Det har visat sig att många utrikesfödda, speciellt de som kommer från krigsförhållanden, har obearbetade aspekter som ofta bortses. Familjer som skiljes åt, dödsfall i familjer, brist på nätverk är några faktorer som försvårar integration på arbetsmarknaden – som kan leda till åter arbetslöshet. Med vår modell har vi insett att problemet löses upp fort och vi har kunnat hjälpa en del människor ut vidare.

Här är en video om projektet, där några projektdeltagare berättar om sina upplevelser

Vi är tacksamma för att bli expert inom integration nu och kompetensförsöjning med djup förståelse om människan. Vi är framför allt glada för alla liv vi har påverkats positivt.